MENU
Population and Development (PopDev)

format-panel-popdev-073115.png

Responsible Parenthood - Family Planning (RP-FP)

format-panel-rp-fp_073115.png

Adolescent Health and Development (AHD)

format panel ahyd 05062016

Responsible Parenthood and Reproductive Health

format panel rprh 05112016

ED

JUAN ANTONIO A. PEREZ III, MD, MPH

POPCOM YEAR-END MESSAGE

Paghahanda para sa ibayong tagumpay para sa kaunlaran ng pamilyang Pilipino 

Katulad ng isang hanay ng manggagawang taga-kalinga sa gawaing pangkaunlaran (development workers), ang mga kagawad sa sektor ng population development ay kailangang paghusayin ang kakayahang magbigay ng serbisyo,  maging datihan man (adbokasiya para sa reproductive health services, pagbibigay oryentasyon sa mga kabataan) o bago (pagsubaybay sa supply ng contraceptives sa mga rural at barangay health facilities).
 
Higit na maigting ang pangangailangan ngayong 2017 bunsod ng panawagan ng gobyerno para sa tuloy-tuloy at komprehensibong pagpapatupad ng RPRH Law,  partikular ang pagsusulong sa panawagang “zero unmet need for Family Planning” sa loob ng susunod na limang taon.
 
Upang maisakatuparan ito, ang mga population development workers sa lahat ng antas ay dapat:
 
1.      Agarang pag-aralan ang kalagayan ng programa sa bawat opisina o lugar
 
2.      Gumawa ng mga mungkahi para sa mas mahusay at mas malawak na pagpapatupad ng programa upang walang maiiwang grupo sa komunidad
 
3.      Ikonsulta sa mas mataas na opisina ang mga pangangailangan para mapunuan ang anumang pagkukulang sa gawain
 
4.      Simulan ang gawain sa unang buwan ng taon sa abot ng kakayahan at sariling kapasidad at lokal na suporta, habang binubuo ang dagdag na suporta mula sa mas mataas na antas
 
Pagkatapos ng panahon ng paghahanda tulad ng ating mungkahi sa itaas sa unang linggo ng 2017, tayo’y babalik sa komunidad para muling ipatupad ang serbisyong panlipunan.
 
Ang ating gawain ay pang-buong taon hangga't hindi napupunuan ang pangangailangan ng pamilyang Pilipino.

Location Map

POPCOM Activities

Population ClockBase from the 2015 CENSUS of Population: 100,981,437

Basis: 2015 PGR of 1.72

Connect With Us

fb twitter instagram